“arura” Art On Pera’da
Haberler

“arura” Art On Pera’da

ArtOn Pera, 27 Ekim - 26 Kasım tarihleri arasında yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’ın “arura” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor.

arura” Biyoçeşitlilik, Geçiş Formları, ve bu biyolojik formların doğadaki fraktal geometrik yapısı ve bu geometrinin zaman içindeki değişkenliği konularına odaklanan araştırma projesi sonucunda üretilen bir kişisel sergidir.

“Geçiş Formları”, şu anda yapay zeka tanımlamalarında kullanılsa da, evrim teorisi içinde biyolojide kullanılan bir kavramdır. Kavram, örneğin, yirmi beş milyon yıl önce suda yaşayan bir canlı ile şimdi karada yaşayan bir canlının ara formlarını açıklamak için kullanılır. Elbette bunun entelektüel bir boyutu olduğu kadar sosyal ve psikolojik bir boyutu da var. Bir düşünce geliştikçe, aradaki tüm formlar Geçiş Formları haline gelir. Tabii bunu başı ve sonu olmayan bir süreç olarak düşünürsek, her şey sürekli Geçiş Formları ve sürekli değişim halindedir.” 

Ozan Türkkan'ın 15 yılı aşkın süredir devam eden araştırmalarından hareketle sunduğu yeni medya pratiklerinin odak noktası, doğadaki yaşam formlarının kendini yaratmak için kullandığı jeneratif sistemler ve kendini sonluluğu üzerinden yeniden var etmenin büyümenin, ölümün, çoğalmanın, yaşamın, bitişin ve tekrarın döngüsel süreçleri olmuştur. Bu süreçlerde incelediği milyonlarca yaşam formunun fraktal geometrik yapısı; Türkkan’ın araştırma süreçlerinde, sonsuzluk, karmaşa ve benzeşim düşüncelerini öne çıkarmaktadır.

Yaşamına Viyana’da devam eden Türkkan, “arura” başlıklı solo sergisinde, sözü geçen kavram ve olguların zaman içindeki değişkenliğine odaklandığı araştırmalarının sonucunu izleyiciyle paylaşmaktadır. Üretim sürecinde, Biyoçeşitlilik Mirası Kütüphanesi’nde yüzyıllardır incelenen iki milyondan fazla canlı formu yeniden analiz edilmiş, yaklaşık on bin çizim ve imaj taranmış ve bu canlı formların geometrileri, iki binin üzerinde yaratıcı kodlama ve yapay zeka 

aracı kullanılarak yeniden oluşturulmuştur. Bu süreçteki ana ilham kaynağı su ve doğadaki yaşam ve yaşam formlarının ona olan bağı olmuştur. 

Arura, Yunanca’da saban sürmek anlamına gelen ἀρόω fiilinden türetilen Homerik Yunanca bir sözcüktür. Arura, aynı zamanda, genellikle toprak ve yaşam formalarını barındıran “kutsal toprak ana” için de kullanılmıştır. 

OZAN TÜRKKAN HAKKINDA

Yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan, Tekirdağ'da doğdu. Multimedia ve dijital sanat alanında ABD'de, Avrupa'nın farklı şehirlerinde ve İstanbul'da uzun yıllar çalıştı. Dijital medyaya adım atmadan önce U.S., Salamanca ve Barselona'da sanatın farklı disiplinlerinde eğitim aldı. Salamanca Universitesi Guzel Sanatlar Akademisinden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını uzun sure kaldigi Barselona’da BAU Escola Superior de Disseny'de (Escola Superior de Disseny, Universitat Central de Catalunya) Multimedia uzerine tamamladı.

Ozan Türkkan’ın genel ilgi alanında deneysel medya ve dijital sanat olup, çalışmaları özellikle generative (jeneratif) sanat, algoritmik sanat, fraktal geometri, deneysel video ve enstalasyonlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ses önemli bir unsurdur. Bilim sanat ve teknoloji arasındaki bağları keşfetmeyi seven sanatçı, doğanın algoritması, evrenin dinamik fraktal yapısı, çok boyutluluk, düzen ve düzensizlik gibi konular temelinde, güncel bilgisayar araçları ve farklı yazılım dillerini kullanarak daha çok Fraktal Geometri odaklı hareketli ve hareketsiz imajlar üretmekte, interaktif enstalasyonlar geliştirmektedir. Doğanın dengesi ve işleyişindeki sorgulamalarını izleyiciye aktarmada teknolojiyi bir kanvas gibi kullanır. İlgi çekici interaktif enstalasyonlarında kontrolü ve otoriteyi izleyici ile paylaşır. Hayatı doğrusal ve keskin hatlar içerisinde algılamaya koşullandırılmış düşünce yapımıza karşılık aslında evrenin sürekliliği ve aynıyı tekrar etmeyen doğasının ifadesi için platform oluşturur.

Etiketler: kültür, sanat, istanbul, etkinlikler

Yazdır e-Posta