Haberler

Kente Karşı İşlenen Suçlar Fotoğraf Yarışması

Beşincisi düzenlenen "Kente Karşı İşlenen Suçlar" fotoğraf  yarışması tüm fotoğraf sevenlerin katılımını bekliyor. Türkiye genelinde yapılan bu yarışmanın katılım koşulları...

Tüzüğümüzün “çalışma ilkeleri” başlıklı dördüncü maddesinin üçüncü bendinde “toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımız ile ilgili duyarlılığın artırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi” hükmü yer almaktadır.

Anayasamızın 56. Maddesine göre herkes dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemekse devletin ve vatandaşların görevidir.

Esasen artık tüm dünyada gerek sivil toplumun gerekse devletlerin yoğun çalışmalarının başında çevre ve çevre hakları gelmektedir.

İşte anayasamızın 56. maddesinin ve tüzüğümüzün 4. Maddesinin bize yüklediği çevre bilinci sorumluluğu ile ülkemizin önemli bir sivil toplum örgütü olarak bu fotoğraf yarışmasını düzenlemekteyiz.

Bu sene 5. sini düzenlediğimiz bu fotoğraf yarışmasını her yıl olduğu gibi bu yılda; derneğimizin çevre danışmanlığını yapmış olan Yüksek Mimar Gazeteci Oktay Ekinci anısına düzenliyoruz. “Kente Karşı İşlenen Suçlar” şeklindeki yarışma konusunu saptayan ve baştaki logoyu da bizzat kendisi çizen Oktay Ekinci; Çevre ve Kültür mirasımızı, kent ve kentlilik, Anadolu’muzun değerleri gibi konularda meslek hayatının ve yaşamımın en temel mücadelesini vermiştir.   

 

Yarışmanın Konusu ve Amacı:

 

Artan nüfus ile birlikte rant yarışının hız kazanmasıyla kentlerimizin doğal unsur olmaktan çıktığını görmekteyiz. Doğayı ve kültür mirasımızı  yok eden “yol ve kavşaklar”, çevre bütünlüğünü bozan  binalar, çevreyi koruma içgüdüsünün artık kalmadığını gözler önüne süren kirlilik ve sorumsuzluk kente karşı işlenen başlıca suçları ifade etmek için yeterlidir.

Bu uygulamaların pek çoğu yanlış olmasına karşın ayrıcalıklı izinler ve yetkililerle

kurumların/şirketlerin yakınlıkları/çıkarları doğrultusunda gerçekleşmekte, içinde bulunduğumuz alanları kirletmektedir. Bilinçsizce atılan çöpler, kentlerin trafik ve kalabalık içerisinde boğulması, gürültü kirliliğinin de eklenmesiyle sorun daha da göze çarpmaktadır.

ÇYDD Oktay Ekinci    Çevre Birimi olarak, çağdaş Dünya kentlerinde görülmeyen bu gibi uygulamaların “kente karşı suç” niteliği taşıdığı yönündeki eleştirilere katkıda bulunmak ve fotoğraf sanatının eşsiz olanaklarıyla aynı konudaki kamuoyu bilincinin özellikle gençlerimizde yükselmesine yardımcı olmak amacıyla bu fotoğraf yarışmasını düzenledik.

Yarışmaya eser sunacak katılımcılarımızın yaşadıkları kente bu gözle de bakarak kente karşı suçları belgelemeleri yarışma sonucu düzenlenecek sergi ile toplumdaki kent kültürüne önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz.

Bu sene beşincisini gerçekleştireceğimiz “Kente Karşı İşlenen Suçlar” fotoğraf yarışması dizisinin tüm yarışmalarının sonunda düzenlenen sergilenmeye değer görülen fotoğrafları içeren kitabımız Eylül 2020’de kamuoyuna sunulacak.

Katılımcılarımıza şimdiden başarılar dileriz...

 

Fotoğraf Gönderimi ve Boyutları:

 

Sanatçının adı, soyadı ve kendini tanıtan 300 karakteri geçmeyecek kısa yazı belirtilerek dahil edilecektir.

 

“Kente Karşı İşlenen Suçlar” Fotoğraf Yarışması Genel Kuralları:

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından dereceye giren fotoğrafların kullanımı:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmada dereceye giren tüm fotoğraflar, katılımcıların isimleriyle birlikte “Kente Karşı İşlenen Suçlar” projesini tanıtım amacıyla; ÇYDD tarafından kullanılabilir.
 • Kente Karşı İşlenen Suçlar Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi esnasında fotoğraf sahipleri ile çekilen etkinlik fotoğrafları “Kente Karşı İşlenen Suçlar Fotoğraf Yarışması” projesini tanıtım amaçlı olarak ÇYDD tarafından kullanılabilir.
 • Yarışmada dereceye giren fotoğraflar yarışma sonuçlandıktan sonra ÇYDD tarafından belirtilecek olan mekan (lar)da basılı olarak sergilenecektir.
 • Yarışmaya, organizasyonu düzenleyen ÇYDD Genel Merkez çevre birimi üyeleri, ÇYDD Genel Merkez çalışanları, ÇYDD Genel Merkez asıl ve yedek üyeleri dışında, 1 Ocak 2020 itibari ile 30 yaşını geçmemiş herkes katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların hepsinin yeni çekim olması gerekmektedir. Son 1 yıl içerisinde çekilmiş fotoğraflar kabul edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların daha önce herhangi bir platformda (blog, portfolyo, sergi, yayın, vs.) gösterilmemiş olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya daha önce herhangi bir fotoğraf yarışmasına katılmış olan fotoğraflar gönderilemez.  Herhangi bir işaret fotoğrafın üzerinde veya çerçevesinde yer alamaz. Eğer böyle bir işaret veya fotoğrafçının ismi görünüyorsa o fotoğraf diskalifiye edilir ve jürinin karşısına çıkarılmaz. Gönderilen fotoğraflar tüm fotoğraf gönderimi sürecinde ÇYDD organizasyon ekibi tarafından belirli sürelerde kontrol edilir ve şartnameye uymayan fotoğraflar yarışmadan çıkarılabilir. Bu gibi durumlar için ÇYDD açıklama yapmak zorunda değildir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımlar geri alınır.
 • Üç ay içerisinde ödülünü almayan yarışmacılar haklarını kaybetmiş sayılır.

 

 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, fotoğraf kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş  gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapanlara yarışmalarımızdan men edilecek, varsa aldığı ödül geri alınacaktır.
  • Yarışmaya fotoğraf gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılır.

Jüri/ Seçici Kurul:

 

 • Seçici kurul son başvuru tarihinden en geç 10 gün sonra toplanacaktır.
 • Seçici kurul üyeleri gönderilen fotoğrafları oy birliği ile değerlendirecek ve nihai karar alacaktır.
 • Seçici kurulda

Prof. Dr.(ÇYDDGenelBaşkan)

Sebati Karakurt (Fotoğraf Sanatçısı)

Mustafa Seven (Fotoğraf Sanatçısı)

Tamer Yılmaz (Fotoğraf Sanatçısı)

 

Yarışma Takvimi:

 • Son başvuru tarihi 12..04..2020
 • Jüri Değerlendirme tarihi 19.04.2020
 • Yarışma sonuçlarının açıklanması 03.05.2020, ÇYDD Genel Merkez ve tüm bağlantılı internet kanallarında yarışma sonucu duyurusu yapılacaktır.
 • Ödül töreni ve sergileme detayları yarışma sonuçlarının açıklandığı tarihte yer ve tarih belirtilerek duyurulacaktır.
 • Duyuru; Dereceye giren fotoğraflar ve fotoğraf sahipleri ÇYDD sayfaları üzerinden duyurulacaktır.
 • Ödüller, toplamda 7.000 TL değerinde üç ödül verilecektir.  Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü yanı sıra  10 tane mansiyon ve sergilenmeye değer 20 fotoğraf olarak seçilecektir.

Yazdır e-Posta