Haberler

Kente Karşı İşlenen Suçlar Fotoğraf Yarışması

Beşincisi düzenlenen "Kente Karşı İşlenen Suçlar" fotoğraf  yarışması tüm fotoğraf sevenlerin katılımını bekliyor. Türkiye genelinde yapılan bu yarışmanın katılım koşulları...

Tüzüğümüzün “çalışma ilkeleri” başlıklı dördüncü maddesinin üçüncü bendinde “toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımız ile ilgili duyarlılığın artırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi” hükmü yer almaktadır.

Anayasamızın 56. Maddesine göre herkes dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemekse devletin ve vatandaşların görevidir.

Esasen artık tüm dünyada gerek sivil toplumun gerekse devletlerin yoğun çalışmalarının başında çevre ve çevre hakları gelmektedir.

İşte anayasamızın 56. maddesinin ve tüzüğümüzün 4. Maddesinin bize yüklediği çevre bilinci sorumluluğu ile ülkemizin önemli bir sivil toplum örgütü olarak bu fotoğraf yarışmasını düzenlemekteyiz.

Bu sene 5. sini düzenlediğimiz bu fotoğraf yarışmasını her yıl olduğu gibi bu yılda; derneğimizin çevre danışmanlığını yapmış olan Yüksek Mimar Gazeteci Oktay Ekinci anısına düzenliyoruz. “Kente Karşı İşlenen Suçlar” şeklindeki yarışma konusunu saptayan ve baştaki logoyu da bizzat kendisi çizen Oktay Ekinci; Çevre ve Kültür mirasımızı, kent ve kentlilik, Anadolu’muzun değerleri gibi konularda meslek hayatının ve yaşamımın en temel mücadelesini vermiştir.   

 

Yarışmanın Konusu ve Amacı:

 

Artan nüfus ile birlikte rant yarışının hız kazanmasıyla kentlerimizin doğal unsur olmaktan çıktığını görmekteyiz. Doğayı ve kültür mirasımızı  yok eden “yol ve kavşaklar”, çevre bütünlüğünü bozan  binalar, çevreyi koruma içgüdüsünün artık kalmadığını gözler önüne süren kirlilik ve sorumsuzluk kente karşı işlenen başlıca suçları ifade etmek için yeterlidir.

Bu uygulamaların pek çoğu yanlış olmasına karşın ayrıcalıklı izinler ve yetkililerle

kurumların/şirketlerin yakınlıkları/çıkarları doğrultusunda gerçekleşmekte, içinde bulunduğumuz alanları kirletmektedir. Bilinçsizce atılan çöpler, kentlerin trafik ve kalabalık içerisinde boğulması, gürültü kirliliğinin de eklenmesiyle sorun daha da göze çarpmaktadır.

ÇYDD Oktay Ekinci    Çevre Birimi olarak, çağdaş Dünya kentlerinde görülmeyen bu gibi uygulamaların “kente karşı suç” niteliği taşıdığı yönündeki eleştirilere katkıda bulunmak ve fotoğraf sanatının eşsiz olanaklarıyla aynı konudaki kamuoyu bilincinin özellikle gençlerimizde yükselmesine yardımcı olmak amacıyla bu fotoğraf yarışmasını düzenledik.

Yarışmaya eser sunacak katılımcılarımızın yaşadıkları kente bu gözle de bakarak kente karşı suçları belgelemeleri yarışma sonucu düzenlenecek sergi ile toplumdaki kent kültürüne önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz.

Bu sene beşincisini gerçekleştireceğimiz “Kente Karşı İşlenen Suçlar” fotoğraf yarışması dizisinin tüm yarışmalarının sonunda düzenlenen sergilenmeye değer görülen fotoğrafları içeren kitabımız Eylül 2020’de kamuoyuna sunulacak.

Katılımcılarımıza şimdiden başarılar dileriz...

 

Fotoğraf Gönderimi ve Boyutları:

 

Sanatçının adı, soyadı ve kendini tanıtan 300 karakteri geçmeyecek kısa yazı belirtilerek dahil edilecektir.

 

“Kente Karşı İşlenen Suçlar” Fotoğraf Yarışması Genel Kuralları:

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından dereceye giren fotoğrafların kullanımı:

 

Jüri/ Seçici Kurul:

 

Prof. Dr.(ÇYDDGenelBaşkan)

Sebati Karakurt (Fotoğraf Sanatçısı)

Mustafa Seven (Fotoğraf Sanatçısı)

Tamer Yılmaz (Fotoğraf Sanatçısı)

 

Yarışma Takvimi:

Yazdır